Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FISHING ADVENTURE BV
Gedeponeerd bij de KVK onder nummer 56679874

ALLGEMEINES:
- Sie können die Angel-Abenteuer-BV-Karte (Fishing Adventure BV) ganz nach Ihren Wünschen und Wünschen zusammenstellen.

BOEKING:
- Fishing Adventure bietet Ihnen die Möglichkeit, Personen ab 18 Jahren zu fischen.
- Sie müssen per E-Mail eine Bestellung aufgeben, um Fishing Adventure zu abonnieren. Sie müssen eine Bestellung aufgeben, um Fishing Adventure zu abonnieren.
- Bei Bestellung von 60% der Gesamtsumme für die Bestellung von Angelabenteuer-Türübergabe bei Buchung der Angelabenteuer-Tür. Die 40% ige Übergabe der 14 Tage vor Beginn des Angelabenteuers erfolgt durch Übergabe der Bankleitzahl an Fishing Adventure. India Fishing Adventure hat ein 14-tägiges Reservierungsabenteuer für Sie und Ihre Gäste durchgeführt.
- Fishing Adventure ist ein Angelabenteuer, bei dem das Bootfahren auf dem neuesten Stand ist und bei dem das Bootfahren auf dem neuesten Stand ist und bei dem das Bootfahren auf dem neuesten Stand ist und bei dem das Bootfahren auf dem neuesten Stand ist und / oder bei dem das Bootfahren auf dem neuesten Stand ist Sie haben gesehen, dass Verblijf Gemaakt ist.
- Bij gehele of gedeeltelijke weigering of annulering van Uw boeking door Angelabenteuer zal Angelabenteuer het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen. - Wenn Sie möchten, klicken Sie auf Fishing Adventure, um eine Nachricht zu senden Fishing Adventure, klicken Sie auf Fishing Adventure, um eine Nachricht zu senden, die per E-Mail verschickt wird Fishing Adventure hat eine lange Wartezeit in der Nähe des Wassers. Het vorenbedoelde bedrag zal binnen 7 dagen na Uw mededeling aan Fishing Adventure naar U worden overgemaakt.
- Als U een boeking annuleert binnen 7 dagen na boeking heeft U recht op volledige terugbetaling van het door U betaalde bedrag. Die Nichtigerklärung erfolgt per E-Mail von schriftelijk te geschieden.
- Als U een boeking annuleert na 7 dagen na boeking of als U Uw verblijf voortijdig of tussentijds afbreekt vindt geen restitutie van het door U betaalde bedrag plaats.
- Vóórafgaand aan Uw verblijf, ontvangt U van Fishing Adventure und reserveringsovereenkomst met im boekingsvoorwaarden, alsmede und exemplaar van het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Op deze reserveringsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. U dient zich strikt te houden aan all regels genoemd in deze documenten. In diesem Fall können Sie alle Fragen zu diesem Artikel beantworten. Wenn Sie mehr als ein Jahr Zeit haben, um Fishing Adventure zu testen, müssen Sie sich für einen Fischereiabenteuer entscheiden. Sie müssen sich für einen Fischereiabenteuer entscheiden, wenn Sie einen Fischereiabenteuer planen.

PREIS:
- In Broschüren und auf der eigenen Website von Fishing Adventure verfügbar. Fishing Adventure ist ein Angelabenteuer, bei dem Sie die Möglichkeit haben, einen Brengen-Vertrag abzuschließen. Bij boeking wordt U in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging / factuur vermelde prijs ist bindend. Von eventuele prijskortingen en / of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging / factuur door Fishing Adventure is verzonden.
- Die Preise für Fishing Adventure sind exklusive Reservierungskosten, Pauschal- und Pauschalpreise sowie zusätzliche Kosten.

TIJDSTIP VAN AANKOMST EN VERTREK:
- U mag de Plas enkel betreden en daar verblijven volgens de boeking in de periode gelegen tussen de tijdstippen van aankomst und van vertrek zoals beschreven in Uw reserveringsovereenkomst. Sie werden von Fishing Adventure in der Regel für die Dauer Ihres Aufenthalts in der Regel von Plas bestätigt.
- Het aantal personen dat toegang heeft tot de Plas ist maximaal het aantal personen dat vermeld staat op Uw reserveringsovereenkomst. Het is U niet toegestaan ​​om bezoek van personen the niet staan ​​vermeld op de reserveringsovereenkomst op de Plas te ontvangen.
- Wenn Sie eine Reservierung vornehmen möchten, müssen Sie sich für Fishing Adventure entscheiden.

BORG:
- Bij aankomst dient U het borgbedrag genoemd op de reserveringsovereenkomst contant of via de pin aan Fishing Adventure te voldoen. Als U tijdens Uw verblijf schade of kosten veroorzaakt jegens Fishing Adventure von als U de visstek niet schoon en correct heeft achtergelaten bij Uw vertrek dan is Fishing Adventure ist gerechtigd vorenbedoelde schade en (schoonmaak) kosten bij in rekened te brengen en verrekenen met het borgbed . Als der Grund ist der Grund und der Grund ist der Grund und der Grund ist der Grund und der Grund ist der Grund und der Grund ist der Grund und der Grund des Fishing Adventure.

VERBLIJF:
- Na ontvangst van volledige betaling en definitelyieve acceptatie van Uw boeking door Fishing Adventure, Sie haben die Möglichkeit, die Tür zu öffnen und die Zeitdauer zu ändern. Verder heeft U tijdens de door U geboekte periode toegang tot de (centrale) facilites behorende bij de Plas. U heeft geen recht op toegang von recht op gebruik op andere delen von andere visstekken op of rondom de Plas. Buiten de geboekte periode heeft U geen recht op toegang tot de Plas.
- Instructies van medewerkers van Fishing Adventure dienen all the direct te been opgevolgd.
- U dient de visstek te gebruiken overeenkomstig het gestelde in het huishoudelijk reglement dat U heeft ontvangen met de reservationingsovereenkomst.
- U dient Uw visstek tijdens Uw verblijf schoon te houden. U mag de visstek von anderen goederen van Fishing Adventure von rondom de Plas niet beschadigen von daaraan wijzigingen aan te brengen. Sie erhalten eine Nachricht, wenn Sie in einem Zeitraum von weniger als einem Monat eine Bestellung aufgeben. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Daten jederzeit in den USA speichern. Sie erhalten eine Nachricht, die Sie zu einem Zeitpunkt erhalten, zu dem Sie eine Nachricht erhalten, die Sie zu einem Zeitpunkt erhalten, zu dem Sie eine Nachricht erhalten möchten (centrale) facileiten staat.
- Het is U niet toegestaan ​​om handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verletzt, vernieling of beschadiging van de natuur en / of andermans eigendommen of tot hinder voor other.
- Het is niet toegestaan ​​om in de Plas te zwemmen von daarop met zelf meegebrachte bootjes, vlotten von anderen materialen te varen en drijven.
- Het is niet toegestaan ​​om (huis) dieren mee te men op de vissershutten. Op de oeverstekken zijn (huis) dieren wel toegestaan, maar enkel aangelijnd. Agressieve honden dienen een muilkorf te dragen.
- Fishing Adventure ist ein Angelabenteuer, bei dem Sie die Möglichkeit haben, eine Angelstelle zu eröffnen, die Ihnen das Eröffnen einer Angelstelle ermöglicht.
- Fishing Adventure ist ein Angelabenteuer, bei dem Sie den Status "Sturm", "Schnee", "Schnee", "Schnee" und "Wasser" nach Belieben auswählen können de Plas te verwijderen en U de toegang tot de Plas te ontzeggen zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.
- Fishing Adventure bietet die Möglichkeit, Daten zu sammeln, die Sie benötigen, um Ihre Daten zu speichern.

BEZOEKERS:
- India U de Plas wilt bezoeken zonder dat U een visstek heeft geboeken, dient U zich vooraf aan melden Sie sich auf der Website von Fishing Adventure of vooraf telefonisch Kontakt mit dem Fishing Adventure auf Anfrage von dit mogelijk is. Hiervoor worden dagtarieven berekend.

STAAT VAN HET EIGENDOM:
- Fishing Adventure bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Angelerlebnis regelmäßig zu steuern. Indien Sie erhalten eine Beschreibungsnachricht für das Fishing Adventure. Sie haben Probleme mit Fishing Adventure. Klachten / problemen die niet tijdens Uw verblijf zijn gemeld, zullen niet in behandeling worden genomen en niet worden aanvaard.
- Fishing Adventure bietet die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fischerei.
- De gevangen vis dient onmiddellijk na vangst onbeschadigd in de Plas te been teruggezet.

DATENSCHUTZ:
- Weitere Informationen zu Fishing Adventure und Datenschutzbestimmungen für Fishing Adventure finden Sie auf der Website von haar privacyverklaring. Foto's die U aan Fishing Adventure wurde vor der Tür von Fishing Adventure veröffentlicht und veröffentlicht.

ÜBERMACHT:
- Über Nacht von Fishing Adventure bis hin zu Über Nacht von Fishing Adventure bis hin zu Branding Adventure, Branding Adventure, Branding Adventure, Branding Adventure, Branding Adventure und Branding Adventure storm, onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf ed) und andere storingen of gebeurtenissen, werkzaamheden op rond de Plas door de eigenaar.

AANSPRAKELIJKHEID:
- Betreden van de Plas ist vollständig auf eigene Gefahr. U vist op eigen risico en U bent persoonlijk aansprakelijk voor Uw handelingen.
- Hier finden Sie Informationen zu den Themen Vernetzung, Beschriftung, Vermissing, Lichamelijk Letsel, Ongevallen, Overlijden usw., sowie weitere Informationen zu den Themen und Möglichkeiten von Fishing Adventure, Haar Directie und Welke Grond medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas, ist volledig uitgesloten. Als Fishing Adventure, Haar Directie en Medewerkers, als Medium de Eigenaar van de Plas von Wat Voor Reden Und Toch Aansprakelijk Gehouden Zou (Den) Worden Voor Enige Schade Und Is Hun Aansprakelijkheid Beperkt To Aansprakelijkheid Beperkt To Aansprakelijkheid 3 Keer Hun Aansprakelie De Bedraged van de betreffende boeking, maar nimmer tot meer dan € 5.000, -.
- Und andere Personen, die für Sie reserviert haben, sind für alle Fälle für die Angelabenteuer und für den direkten oder indirekten Transport von und nach England verantwortlich dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Uzelf of van derden the zich door Uw toedoen op de Plas bevinden alsmede voor all schade the veroorzaakt is door een dier en / of zaak the U en / of één of meer van all voormelde persons onder zich hebben .
- Fishing Adventure adviseert Sie sind auf der Suche nach einem guten Boot, einem guten Boot oder einem guten Boot?

STREITFÄLLE:
- Auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist Nederlands recht van toepassing.

NACH OBEN